Add On Birthstone Charm – Godfullness
🌞 Use Code SUNNY10 for 10% off! 🌞

Add On birthstone charm for your bangle bracelet
*Swarovski Bezel Birthstone
*6mm