Add On Birthstone Charm – Godfullness
Code: SPRING15 for 15% OFF SITEWIDE

Add On birthstone charm for your bangle bracelet
*Swarovski Bezel Birthstone
*6mm