Add On Birthstone Charm – Godfullness
🎉🥂🥳 Use Code NEWYEAR10 for 10% off! 🎉🥂🥳

Add On birthstone charm for your bangle bracelet
*Swarovski Bezel Birthstone
*6mm